საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფცია

20.11.2014

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის დოკუმენტის პირველად ტექსტზე მუშაობა დასრულებულია. კონცეფცია წარმოადგენს საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების პოლიტიკის უმთავრეს საპროგრამო დოკუმენტს, რომლის მიზანია წაახალისოს სამოქალაქო ინიციატივები, შექმნას საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარებისთვის საჭირო გარემო და უზრუნველყოს მათი რეალური მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

2013 წლის 12 დეკემბერს, საქართველოს პარლამენტსა და საზოგადოებრივორგანიზაციებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით, საქართველოს პარლამენტმა აიღო ვალდებულება, რომ ყველა დაინტერესებულ პირთან ერთად შეემუშავებინა და მიეღო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფცია. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივით შეიქმნა კონცეფციის პროექტზე მომუშავე ჯგუფი, რომელიც აერთიანებდა აქტიურ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებსა (მათ შორის, საქართველოს რეგიონებში მოქმედ ორგანიზაციებს), საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს. სამუშაო ჯგუფმა ერთ-ერთ მთავარ ამოცანად დაისახა მონაწილეობითი პროცესის წარმართვა. ამ მიზნით, სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა გამართა დოკუმენტის საჯარო განხილვა საქართველოს 8 ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ზუგდიდი, ოზურგეთი, ბათუმი, ახალციხე, გორი და თელავი) მომუშავე საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან. რეგიონებიდან მიღებული უკუკავშირისა და საერთაშორისო ექსპერტების რეკომენდაციებზე დაყრდნობით, მოხდა კონცეფციის დოკუმენტის რევიზია და სრულყოფა. ასევე აღსანიშნავია, რომ კონცეფციის აქტიური განხილვა მიმდინარეობდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმის „საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების ეფექტურობის” ქვე-ჯგუფში.

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო კონცეფციის სამუშაო ვერსია უკვე ხელმისაწვდომია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებ პორტალზე და ყველა დაინტერესებულ პირს აქვს საშუალება გაეცნოს კონცეფციის პირველად დოკუმენტს. თქვენი მოსაზრებები, შენიშვნები და რეკომენდაციები შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე: eka@civilin.org

კონცეფციის სამუშაო ვერსია