შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის ტრენინგების ციკლი დასრულდა

20.06.2014

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა დაასრულა შედეგზე ორიენტირებული პროექტის მართვის ტრენინგების ციკლი. სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მიიღეს თბილისსა და რეგიონებში მოქმედმა ექვსი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა.

ტრენინგის ფარგლებში ჩატარდა ექვსი სამუშაო შეხვედრა პროექტების დაგეგმვაზე, მონიტირინგსა და შეფასებაზე, მონაწილეები გაეცნენ ინსტრუმენტებს, რომლებიც საჭიროა პროექტების მართვისას. სამუშაო შეხვედრების პარალელურად ტრენინგების ციკლის ფარგლებში ჩატარდა კონსულტაციები მონაწილე ორგანიზაციებში.