შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამა მუნიციპალიტეტებისთვის

09.10.2023

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტმა(CSI), USAID-ის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამის ფარგლებში, დაიწყო შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამა მუნიციპალიტეტის თანამშრომლებისთვის, რომელიც ეყრდნობა მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხის თვითშეფასებას (www.ppmeter.ge).

პროგრამა, მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლებს დაეხმარება განივითარონ სისტემური ხედვა და შესაძლებლობები მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებისათვის და შეძლონ სტანდარტების შესაბამისი სტრატეგიული დოკუმენტების, მათ შორის სამოქმედო გეგმების შემუშავება, რათა გააძლიერონ მოქალაქეთა მონაწილეობა ადგილობრივ დონეზე.

სწავლების პროგრამაში ამჯერად ჩართულები არიან მერიის და საკრებულოს თანამშრომლები და წევრები ოთხი მუნიციპალიტეტიდან – დმანისიდან, ჩოხატაურიდან, მარნეულიდან და ბათუმიდან. იგი მოიცავს სამ მიმართულებას: „ადგილობრივ დონეზე მოქალაქეთა მონაწილეობის ხარისხის თვითშეფასების“ ინსტრუმენტს; დაგეგმვას – სისტემური ხედვის შემუშავებას; სტრატეგიული დოკუმენტების შემუშავებას.

შესაძლებლობების გაძლიერების პროგრამა დაიწყო „სისტემური ხედვის“ ტრენინგით დმანისის მუნიციპალიტეტში.