ევროპის დღე

03.05.2019
5 მაისს თბილისის რიყის პარკი „ევროსოფლად“ გადაიქცევა
სადაც სხვადასხვა აქტივობებთან ერთად გაეცნობით ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და ევროკავშირის პროგრამებს.
ისინი წარმოგიდგენენ საქართველოში განხორცილებულ აქტივობებს და იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც საქართველოს მოქალაქეებს სთავაზობენ.
შემოგვიერთდით, ერთად აღვნიშნოთ ევროპის დღე
https://www.facebook.com/europeanunioningeorgia/posts/2124389847676511