ტრენინგები ქობულეთის გამგეობის თანამშრომლებისათვის

16.03.2009

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ქობულეთის გამგეობასთან თანამშრომლობით და “German Marshall Fund”-ის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ახორციელებს პროექტს “ქობულეთის გამგეობის საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდა”.

პროექტის ფარგლებში, 5 თებერვლიდან 14 მარტის ჩათვლით, გამგეობის 70 თანამშრომელს ჩაუტარდა ტრენინგების ციკლი, რომლის მიზანიც არის გამგეობის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება და უნარ-ჩვევების განვითარება. ტრენინგები ჩატარდა შემდეგ თემატიკაში:

  • მართვა და მართვის ორგანიზაცია;
  • მომხმარებელთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევები;
  • ადგილობრივი თვითმმართველობის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობა.

2009 წლის 16 მარტს, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში, მოხდება გამგეობის თანამშრომლებისათვის სერთიფიკატების გადაცემა.