დასრულებული

ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი

პროექტის მიზანი ბათუმის მუნიციაპლიტეტის – მწვანე ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვაზე და მონაწილეობით სტანდარტებზე ორიენტირებული პოლიტიკის...
ნახე მეტი
დასრულებული

ბათუმის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების საინფორმაციო კამპანია

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მხარდაჭერა მონაწილეობითი ბიუჯეტირების პროცესის მხარადაჭერა, მოქალაქეთა მაღალი მონაწილეობის...
ნახე მეტი
დასრულებული

ადვოკატირება ეფექტური მონაწილეობისთვის

პროექტის მიზანი ხელი შეუწყოს გორის მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი თემების მონაწილეობის გაზრდას მათთვის აქტუალური პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში...
ნახე მეტი
დასრულებული

სოციალური მეწარმეობის ინიციატივა საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი სოციალური საწარმოებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის ხელსაყრელი საარსებო გარემოს შექმნა, რათა მათ შეძლონ, საზოგადოებრივი...
ნახე მეტი
დასრულებული

ბათუმის მერიის მხარდაჭერა 2019-2022 წლების მონაწილეობითი ბიუჯეტის დანერგვაში, ინსტიტუციონალიზაციასა და განხორციელებაში ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით

პროექტის მიზანი პროექტის მიზანია ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობითი ბიუჯეტირების 2019-2022 წლების პროცესის ეფექტურად წარამართვაში მხარდაჭერა...
ნახე მეტი
დასრულებული

პროკურატურის დამოუკიდებლობის ხელშეწყობა მონიტორინგის და ჩართულობის გზით (აჭარა)

პროექტის მიზანი ქალთა მიმართ ძალადობისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების კუთხით არსებული მდგომარეობის ასახვა აჭარის რეგიონში...
ნახე მეტი
დასრულებული

დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი: მოქალაქეებისა და საჯარო მოხელეებისთვის თვითმმართველობის შესახებ ცოდნის დონის ასამაღლებლად, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, თვითმმართველობის...
ნახე მეტი
დასრულებული

ადგილობრივი განვითარების აქტორებს შორის მყარი კავშირების დამყარება

პროექტის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოებისა (ადგილობრივი ორგანიზაციები, აქტიური მოქალაქეები და ახალგაზრდები) და ადგილობრივი ხელისუფლების შესაძლებლობებისა და...
ნახე მეტი
დასრულებული

მუნიციპალიტეტის შეფასება

პროექტის მიზანი აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების გაუმჯობესების...
ნახე მეტი
დასრულებული

პროგრესის მონიტორინგი უკეთესი გარემოსთვის

პროექტის მიზანი მონიტორინგის ახალი ინსტრუმენტის – სსო მეტრის (CSO METER) საშუალებით, შეფასდეს აღმოსავლეთ ევროპის პარტნიორობის...
ნახე მეტი
დასრულებული

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

პროექტის მიზანი „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა” საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების გარემოს გაუმჯობესებას ემსახურება. პროექტის მიზანია სამოქალაქო...
ნახე მეტი
დასრულებული

რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს

პროექტის მიზანი ტურისტულ ლოკაციებში – ქობულეთში, შეკვეთილსა და გრიგოლეთში, სერვისის მიმწოდებელთა ინფორმირება საქართველოსა და ევროკავშირს...
ნახე მეტი