ადმინისტრაციული სისტემის სრულყოფა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში

დონორები და პარტნიორები

The Black Sea Trust for Regional Cooperation A Project of the German Marshall Fund

პროექტის არეალი

ქობულეთი

პროექტის განხორციელების ვადები

2008-07-01 – 2009-04-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან ფანიაშვილი