არასამეწარმეო კანონმდებლობის განვითარება

დონორები და პარტნიორები

ISAR საქართველო

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1997-03-31 – 1997-06-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე