არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

ევროკავშირის დელეგაცია

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1998-02-17 – 1998-11-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე