არასამეწარმეო კანონმდებლობის სრულყოფა

პროექტის მიზანი

კანონმდებლობის სრულყოფის გზით, სამოქალაქო საზოგადობის სამართლებრივი გარემოს გაუმჯობესება და სახელმწიფო დაფინანსების მექანიზმების სრულყოფა.

პროექტის ამოცანები

  • სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით, ტრენინგები და უფასო სამართლებრივი კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის;
  • სახელმწიფო დაფინანსების მოქმედი მექანიზმის შესწავლა;
  • სახელმწიფო დაფინანსების სრულყოფილი მექანიზმების შემუშავება;
  • საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების პრაქტიკაში დანერგვის შესწავლა;
  • საქველმოქმედო სტატუსის მიღებასა და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათების პრაქტიკაში განხორციელების შესწავლა.

დონორები და პარტნიორები

ECNL/EU

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-04-01 – 2008-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი

გურანდა რომანაძე