არასამეწარმეო სამართლის სრულყოფა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

არასამეწარმეო სამარლის საერთაშორისო ცენტრი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2001-08-15 – 2002-08-14

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე