აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა

პროექტის მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციული რეფორმის მხარდაჭერა.

პროექტის ამოცანები

  • ტრენინგების ჩატარება მთავრობის აპარატის თანამშრომლებისათვის შრომითი რესურსების მართვისა და კომუნიკაციის საკითხებში;
  • შრომითი რესურსების მართვის სახელმძღვანელოსა და პროქტების მართვის სახელმძღვანელოს შემუშავება და დანერგვა საჯარო სამსახურის ბიუროში / მთავრობის აპარატში;
  • შრომითი რესურსების მართვასთან დაკავშირებული სხვა დოკუმენტაციის შემუშავება – დანერგვა.

დონორები და პარტნიორები

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საჯარო ადმინისტრირების რეფორმის პროგრამა

პროექტის არეალი

აჭარა

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-12-01 – 2008-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი

მაია მესხი