ბათუმის მწვანე კოეფიციენტი

პროექტის მიზანი

ბათუმის მუნიციაპლიტეტის – მწვანე ქალაქის, ეკოლოგიური გამწვანების დაცვაზე და მონაწილეობით სტანდარტებზე ორიენტირებული პოლიტიკის ფორმირებას და სტიმულირებას. მწვანე ქალაქის, როგორც ჩვენი საერთო ურბანული ქსოვილის, წინაშე მდგარი პრობლემებით დაინტერესებას, ქალაქში ეკოლოგიური გამწვანებით დაინტერესებული ჯგუფების გააქტიურებას და შესაძლებლობების გაძლიერებას, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულებას და დიალოგს ურბანულ საკითხებით დაინტერესებულ საზოგადოებასთან.

პროექტის ამოცანები

  • მწვანე ქალაქის წინაშე მდგარი პრობლემებით დაინტერესება, ქალაქში ეკოლოგიური გამწვანებით დაინტერესებული ჯგუფების გააქტიურება და შესაძლებლობების გაძლიერება;
  • ხელისუფლების ნაგარიშვალდებულების და დიალოგის გაზრდა.

დონორები და პარტნიორები

პროექტის მხარდამჭერი „ღია საზოგადოების ფონდი“ (OSGF)

პროექტის პარტნიორები არიან: საზოგადება „ბათომი“, ონლაინ-გამოცემა „გაზეთი ბათუმელები“

პროექტის არეალი

ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები

14.11.2019 – 14.11.2020

პროექტის ხელმძღვანელი

ნათია აფხაზავა

 

პროექტის აქტივობები

  • ქალაქის მწვანე პოლიტიკის ანალიზი და რეკომენდაციების შემუშავება;
  • შეხვედრების ადგილობრივ მოსახლეობასთან ბათუმის 14-ვე უბნაში;
  • ინტერესთა ჯგუფების გაძლეირება და მხარდაჭერა;
  • სამუშაო შეხვედრები მერია/საკრებულოს წარმომადგენლებთან და სამოქალაქო აქტივისტებთან;
  • საინფორმაციო კამპანია, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება.