ბიზნეს სამართლის საინფორმაციო სისტემა

დონორები და პარტნიორები

კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1997-03-25 – 1997-09-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე