დასავლეთ საქართველოში სოფლის მეურნეობით დაკავებული უკიდურეს სიღარიბეში მაცხოვრებელი მოსახლეობის საარსებო პირობების გაუმჯობესება და დასაქმებულთა უფლებების დაცვის ხელშეწყობა

პროექტის მიზანი

სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონებში ინტენსიური სასოფლო–სამეურნეო წარმოების ტექნოლოგიების შემოღების ხელშეწყობა და სოფლისმეურნეობით დაკავებული ღარიბი მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება, მათში სასოფლო სამეურნეო უნარ-ჩვევების განვითარება.

პროექტის ამოცანები

  • სამეგრელოსა და ზემო აჭარის რეგიონებში ფერმერთა ჯგუფების ჩამოყალიბება;
  • მათთვის ახალი ტექნოლოგიების გაცნობა და სწავლება;
  • საწარმოო საშუალებებით დახმარება, აგრო პროცესში კონსულტირება;
  • მოსავლის მოწევის შემდეგ, გასაღების ბაზრებთან დაკავშირება.

დონორები და პარტნიორები

ოქსფამი – საქართველო (OXFAM GB in Georgia)

პროექტის არეალი

სამეგრელოსა და აჭარის რეგიონი, დასავლეთ საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-05-01 – 2012-03-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ია გაბუნია