დისტანციური სწავლება ეფექტური თვითმმართველობისთვის

პროექტის მიზანი:

მოქალაქეებისა და საჯარო მოხელეებისთვის თვითმმართველობის შესახებ ცოდნის დონის ასამაღლებლად, ონლაინ პლატფორმის გამოყენებით, თვითმმართველობის შესახებ სასწავლო პროგრამის შექმნა; თვითმმართველობის მოხელეებისთვის ყოველდღიური საქმიანობის გასაუმჯობესებლად, სამაგიდო წიგნების შექმნა.

პროექტის ამოცანები:

  • საჯარო მოხელეების სწავლება თვითმმართველობასთან დაკავშირებულ ყველა
    მნიშვნელოვან საკითხზე, დისტანციური სწავლების მეთოდის გამოყენებით;
  • თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს წევრებისა და მოხელეებისთვის თვითმმართველობის ახალი სისტემის შესახებ სამაგიდო წიგნების შექმნა, მისი გამოცემა და ელექტრონული ვერსიის შექმნა\ვებგვერდზე განთავსება.

დონორები და პარტნიორები:

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2018-05-01 – 2018-12-01 (პროექტის პირველი ფაზა განხორციელდა 22.03.16-21.03.17, ხოლო მეორე ფაზა 23.12.16-23.07.17)

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლალი შალვაშვილი