ინვესტორის გზამკვლევი საქართველოს ბიზნეს კანონმდებლობაში

დონორები და პარტნიორები

ფედერაცია „გადავარჩინოთ ბავშვები“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1997-12-19 – 1998-03-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე