კავშირების საჯარო რეესტრი

დონორები და პარტნიორები

ფონდი “ჰორიზონტი”

პროექტის არეალი

საქართელო

პროექტის განხორციელების ვადები

2002-01-21 – 2002-07-31

პროექტის ხელმძღვანელი

მაია მესხი