მესამე სექტორის განვითარების ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1999-06-22 – 2000-06-22

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე