მონაწილეობითი პრინციპები გურიის ტურიზმის განვითარების სტრატეგიისათვის

პროექტის მიზანი

გურიის ტურიზმის სექტორის მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები

  • ადგილობრივ თვითმმართველობასა და ადგილობრივ არასახელისუფლო აქტორებს შორის თანამშრომლობითი და ეფექტური ურთიერთობის ჩამოყალიბება;
  • გურიის ტურისტული პოტენციალის გამოკვლევა და შეფასება;
  • მონაწილეობითი სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმების შემუშავება ტურისტული ადგილებისა და შესაბამისი ბიზნეს სექტორების მდგრადი განვითარებისთვის;
  • მოქალაქეთა მცირემასშტაბიანი აქტივობების მხარდაჭერა და განსაზღვრული ტურისტული ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკური პროექტების განვითარების ლობირება, რეგიონულ და ეროვნულ დონეზე.

დონორები და პარტნიორები

ევროკავშირი

პროექტის არეალი

გურია

პროექტის განხორციელების ვადები

2016-03-01 – 2019-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ირინა ცინცაძე