მუნიციპალიტეტის შეფასება

პროექტის მიზანი

აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები

  • აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, ასევე, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების შეფასება;
  • 2017 წლის რეიტინგისა და ეროვნული ანგარიშის მომზადება და ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის პლატფორმაზე – www.lsgindex.org  გამოქვეყნება.

დონორები და პარტნიორები

პროექტს ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC), ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის არეალი

აჭარა

პროექტის განხორციელების ვადები

2017-05-15 – 2017-07-15

პროექტის ხელმძღვანელი

ნათია აფხაზავა