პოლიტიკის ანალიზის კურსის დანერგვა საქართველოს უნივერსიტეტებში

დონორები და პარტნიორები

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო

პროექტის არეალი

თბილისი

პროექტის განხორციელების ვადები

2002-03-18 – 2002-12-17

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე