ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

დონორები და პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი

ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-02-01 – 2007-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან ფანიაშვილი