ქალაქის ეფექტური მართვა

დონორები და პარტნიორები

ურბანული ინსტიტუტი

პროექტის არეალი

თბილისი

პროექტის განხორციელების ვადები

2005-03-11 – 2005-06-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან მოსახლიშვილი