რას მოუტანს ასოცირების ხელშეკრულება ქართველ მომხმარებელს

პროექტის მიზანი

ტურისტულ ლოკაციებში – ქობულეთში, შეკვეთილსა და გრიგოლეთში, სერვისის მიმწოდებელთა ინფორმირება საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ისეთი სამართლებრივი რეგულაციების შესახებ, როგორიცაა: სურსათის უვნებლობა და ეტიკეტირება, მომხმარებლის ინფორმირება, შეცდომაში შეყვანისგან ან მოტყუებისგან დაცვა და მომსახურეობის უსაფრთხოება.

პროექტის ამოცანები

  • სამივე მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების ინფორმირება მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და სურსათის უსაფრთხოების კუთხით არსებული პრობლემთან დაკავშირებით;
  • სამიზნე მუნიციპალიტეტებიდან შერჩეული 9 მოხალისეს მომზადება მომხმარებელთა უფლებების შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებლებად;
  • გზამკვლევების შექმნა – „მომხმარებელთა უფლებები საქართველოსა და ევროპაში“.

დონორები და პარტნიორები

საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი (CSRDG)

პროექტის არეალი

ქობულეთი, ოზურგეთი, ლანჩხუთი

პროექტის განხორციელების ვადები

2016-10-01 – 2017-03-31

პროექტის ხელმძღვანელი

გიორგი ავაზაშვილი