რეგიონებში სამართლებრივი რეფორმის მხარდაჭერა

დონორები და პარტნიორები

ამერიკის საინფორმაციო სააგენტო თბილიში, USIS

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1999-06-30 – 2000-01-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე