საჯარო პოლიტიკის ქართული სკოლა

დონორები და პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი

თბილისი

პროექტის განხორციელების ვადები

2003-10-01 – 2004-10-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე