საჯარო პოლიტიკის რეფორმა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2004-01-28 – 2005-01-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე