სამართლებრივი რეფორმების მხარდაჭერა საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

კანადის თანამშრომლობის ფონდი, კანადის საელჩო

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2000-11-21 – 2001-09-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი ბაქრაძე