სამოქალაქო საზოგადოება კანონშემოქმედებით პროცესში

პროექტის მიზანი

საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესების გამჭვირვალობის ხელშეწყობა და დაინტერესებული მხარეებისთვის მოსალოდნელი საკანონმდებლო სიახლეების შესახებ ინფორმაციის დროული მიწოდება.

პროექტის ამოცანები

საქართველოს პარლამენტსა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში განსახილველად შეტანილი საკანონმდებლო პაკეტების გამოქვეყნება საკომიტეტო და საპარლამენტო განხილვების დასრულებამდე და დაინტერესებული პირებისთვის მოსალოდნელი საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ საინფორმაციო ბიულეტენის დროული მიწოდება.

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF)

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2004-11-11 – 2010-05-12

პროექტის ხელმძღვანელი

მაია მესხი