სამოქალაქო საზოგადოება ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებითი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულის ადმინისტრაციის ინსტიტუციონალური განვითარებისა და მხარდაჭერისათვის

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“

პროექტის არეალი

ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორია

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-07-01 – 2008-01-31

პროექტის ხელმძღვანელი

მაია მესხი