სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალეობისათვის

პროექტის მიზანი

საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნის გზით საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესის და საკანონმდებლო გარემოს სრულყოფა.

პროექტის ამოცანები

  • საქართველოს სამინისტროებისა და აჭარის უზენაესი საბჭოს კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
  • სამართლებრივი დახმარების გაწევა სამინისტროებისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოსათვის;
  • სამოქალაქო საზოგადოების კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართვა.

დონორები და პარტნიორები

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2006-02-01 – 2008-12-15

პროექტის ხელმძღვანელი

მაია მესხი