სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF)

პროექტის არეალი

კახეთი

პროექტის განხორციელების ვადები

2007-05-01 – 2007-10-31

პროექტის ხელმძღვანელი

გურანდა რომანაძე