საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ცნობარი

დონორები და პარტნიორები

ამერიკის საინფორმაციო სამსახური, აშშ საელჩო

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1996-12-20 – 1997-07-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე