საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ვებპორტალი Www.Csogeorgia.Org

პროექტის მიზანი

შექმნას საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შორის ინფორმაციის გაცვლის, კომუნიკაციის, რესურსების გაზიარებისა და კოორდინაციისათვის ხელსაყრელი გარემო.

პროექტის ამოცანები

პირველად, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების არსებობის ისტორიაში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების ერთიანი საკომუნიკაციო, საინფორმაციო, რესურს-პორტალის – www.csogeorgia.org შექმნა, ვირტუალური სივრცისა, რომელიც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს საშუალებას მისცემს: დროის და ენერგიის მინიმალური დანახარჯებით მიიღონ მათთვის საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია; სფეროში არსებული სხვადასხვა შესაძლებლობის შესახებ; განათავსონ ინფორმაცია საკუთარი ორგანიზაციისა და საქმიანობის შესახებ; გაუზიარონ ერთმანეთს რესურსები და გამოცდილება; მიიღონ უფასო კონსულტაციები სამართლისა და საგადასახადო სფეროში.

დონორები და პარტნიორები

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2011-11-11 – 2014-09-22

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი შალვაშვილი