სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

დონორები და პარტნიორები

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო

როექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2002-12-27 – 2003-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი

ვაჟა სალამაძე