თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დონორები და პარტნიორები

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), GTZ

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2005-05-31 – 2005-07-31

პროექტის ხელმძღვანელი

ლევან მოსახლიშვილი