ტრენინგ-პროგრამა სამხარეო ანტიმონოპოლიური სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის

დონორები და პარტნიორები

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2001-05-03 – 2001-08-03

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი ბაქრაძე