ცნობარი არასამეწარმეო, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის

დონორები და პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

1999-10-01 – 2000-09-30

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი ბაქრაძე