უმაღლესი განათლების ევროპული სისტემისაკენ – ბოლონიის პროცესის ხელშეწყობა

დონორები და პარტნიორები

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები

2005-01-10 – 2006-02-09

პროექტის ხელმძღვანელი

ლალი ბაქრაძე