ქალაქ ბათუმის მერიის ადმინისტრაციული რეფორმა

დონორები და პარტნიორები:

ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

პროექტის არეალი:

ბათუმი

პროექტის განხორციელების ვადები:

2007-02-01 – 2007-12-31

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლევან ფანიაშვილი