სიტუაციური სავარჯიშოების კრებული პოლიტიკის ანალიზში

დონორები და პარტნიორები:

საზოგადოებრივი ურთიერთობების განყოფილება, ამერიკის საელჩო

როექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2002-12-27 – 2003-03-01

პროექტის ხელმძღვანელი:

ვაჟა სალამაძე