მუნიციპალიტეტის შეფასება

პროექტის მიზანი:

აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

პროექტის ამოცანები:

  • აჭარის ექვს მუნიციპალიტეტში გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების ხარისხის, ასევე, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმებისა და პრაქტიკების შეფასება;
  • 2017 წლის რეიტინგისა და ეროვნული ანგარიშის მომზადება და ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის პლატფორმაზე – www.lsgindex.org  გამოქვეყნება.

დონორები და პარტნიორები:

პროექტს ახორციელებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI), კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი (CTC) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC), ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის არეალი:

აჭარა

პროექტის განხორციელების ვადები:

2017-05-15 – 2017-07-15

პროექტის ხელმძღვანელი:

ნათია აფხაზავა