სამოქალაქო საზოგადოება საკანონმდებლო გამჭვირვალეობისათვის

პროექტის მიზანი:

საზოგადოებრივი კონტროლის მექანიზმების შექმნის გზით საქართველოში კანონშემოქმედებითი პროცესის და საკანონმდებლო გარემოს სრულყოფა.

პროექტის ამოცანები:

  • საქართველოს სამინისტროებისა და აჭარის უზენაესი საბჭოს კანონშემოქმედებითი საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
  • სამართლებრივი დახმარების გაწევა სამინისტროებისა და აჭარის უმაღლესი საბჭოსათვის;
  • სამოქალაქო საზოგადოების კანონშემოქმედებით პროცესში ჩართვა.

დონორები და პარტნიორები:

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE)

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2006-02-01 – 2008-12-15

პროექტის ხელმძღვანელი:

მაია მესხი