თვითმმართველობის გაძლიერება საქართველოში

დონორები და პარტნიორები:

ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია (OSCE), GTZ

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2005-05-31 – 2005-07-31

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლევან მოსახლიშვილი