სამოქალაქო საზოგადოების და ხელისუფლების თანამშრომლობის ხელშეწყობა კახეთის რეგიონში

დონორები და პარტნიორები:

ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო“ (OSGF)

პროექტის არეალი:

კახეთი

პროექტის განხორციელების ვადები:

2007-05-01 – 2007-10-31

პროექტის ხელმძღვანელი:

გურანდა რომანაძე