ტრენინგ-პროგრამა სამხარეო ანტიმონოპოლიური სამსახურების ხელმძღვანელებისათვის

დონორები და პარტნიორები:

ფრიდრიხ ებერტის ფონდი

პროექტის არეალი:

საქართველო

პროექტის განხორციელების ვადები:

2001-05-03 – 2001-08-03

პროექტის ხელმძღვანელი:

ლალი ბაქრაძე