არასამეწარმეო იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები საქართველოში

ირაკლი მხეიძე, გელა ჩარკვიანი, ვახტანგ ნაცვლიშვილი