არასამეწარმეო ორგანიზაციების განვითარების შემაფერხებელი სამართლებრივი ბარიერები

კვლევის მიზანი იყო არასამეწარმეო სექტორის მარეგულირებელი სამართლებრივი საკითხების შესწავლა და იმ სამართლებრივი ბარიერების წარმოჩენა, რომლებიც ხელს უშლიან არასამეწარმეო სექტორის განვითარებას საქართველოში. კვლევა ჩატარდა საქართველოს 7 ქალაქში.