სამაგიდო წიგნი საკრებულოს წევრებისათვის

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის მოწვეული ექსპერტი – ალექსანდრე სვანიშვილი (მეორე გამოცემა)